אגף:דלפק. שורה:B. עמודה:13.
29.36 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:12.
28.40 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:12.
28.40 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:12.
28.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:8.
9.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:8.
14.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:8.
14.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:8.
14.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.

המינהל הפדגוגי

הרכבת הקלה, דיסק שירים

51.94 
אגף:. שורה:. עמודה:.

המינהל הפדגוגי

הרכבת הקלה

61.53 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אומנויות

פטר והזאב

51.98 
אגף:. שורה:. עמודה:.

אומנויות

הכול בקול

61.28