אגף:. שורה:. עמודה:.
23.69 
אגף:. שורה:. עמודה:.
16.48 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.51 
אגף:. שורה:. עמודה:.
26.78 
אגף:. שורה:. עמודה:.
30.90 
אגף:. שורה:. עמודה:.
15.45 
אגף:. שורה:. עמודה:.
20.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
17.41 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:11.
24.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
15.89 
אגף:. שורה:. עמודה:.
33.50