אגף:. שורה:. עמודה:.
30.64 
אגף:. שורה:. עמודה:.
16.54