אגף:ימין. שורה:D. עמודה:11.
24.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
אגף:. שורה:. עמודה:.
15.89