אגף:. שורה:. עמודה:.
49.23 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.40 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:11.
47.60 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
20.40 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:13.
41.40 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:13.
48.00 
אגף:מרכז. שורה:B. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ח'

58.40 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:17.
36.20 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
58.20 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:3.
24.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.

אנגלית

COOL קול ספר

57.00 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:14.
58.20