אולפנת נעם צביה כיתה ח'

42.73 74.55 

65.36 
58.21 
74.55 
74.37 
74.04 
69.40 
42.73 
58.20 
52.40 
47.50 
43.40 
45.70 
45.70 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.