אולפנת נעם צביה כיתה ט'

36.20 86.50 

86.50 
74.15 
76.75 
85.78 
61.00 
48.00 
36.20 
61.00 
58.20 
49.50 
57.20 
57.80 
48.70 
45.70 
45.70 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.