אולפנת נעם צביה כיתה יא'

25.97 96.80 

25.97 
70.90 
92.50 
81.37 
81.37 
91.67 
96.80 
80.80 
37.00 
66.20 
89.70 
56.20 
51.40 
81.00 
43.40 
43.40 
60.00 
34.50 
46.00 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.