אורט לוד כיתה יב'

27.10 113.10 

92.50 
92.60 
113.10 
92.50 
58.30 
50.30 
81.16 
29.90 
27.10 
61.07 
89.90 
72.71 
50.90 
37.50 
34.50 
69.00 
69.00 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.