מדעים כיתה יא'

22.40 98.70 

90.30 
94.80 
58.00 
70.30 
98.70 
45.00 
54.90 
47.00 
51.40 
35.80 
43.20 
43.20 
55.34 
77.20 
89.90 
89.90 
76.60 
50.90 
35.00 
27.00 
78.50 
72.60 
22.40 
27.50 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.