על יסודי נחשון כיתה ז'

24.00 76.90 

55.80 
76.90 
43.30 
64.86 
29.50 
29.50 
25.40 
66.40 
56.40 
34.00 
24.00 
63.30 
59.50 
45.00 
45.00 
60.48 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.