על יסודי נחשון כיתה ח'

35.60 76.90 

58.20 
35.60 
50.44 
69.74 
67.70 
66.90 
76.90 
59.50 
58.50 
66.40 
66.40 
59.50 
45.70 
42.00 
45.70 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.