על יסודי נחשון כיתה ט'

35.60 80.40 

58.10 
35.60 
65.60 
59.80 
58.20 
66.80 
36.20 
80.40 
59.00 
41.60 
45.00 
45.00 
77.70 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.