על יסודי נחשון כיתה ט'

35.60 82.00 

58.10 
35.60 
65.60 
61.00 
58.20 
66.80 
36.20 
77.60 
58.10 
41.60 
82.00 
45.00 
45.00 
79.20 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.