על יסודי נחשון כיתה י'

27.80 101.80 

46.20 
44.10 
89.90 
89.90 
89.90 
58.10 
51.80 
61.60 
33.40 
33.09 
84.00 
88.40 
101.80 
76.22 
71.10 
66.20 
27.80 
39.40 
93.84 
59.00 
37.50 
34.50 
51.00 
קטגוריה:
אגף:. שורה:. עמודה:.