אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:13.
81.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:12.
60.90 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
42.00 
אגף:שמאל. שורה:F. עמודה:15.
35.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
46.00 
אגף:שמאל. שורה:B. עמודה:16.
39.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.43 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:15.
54.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
19.90 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:23.
60.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:24.
80.80