אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:13.
81.00 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:2.
30.00 
אגף:ימין. שורה:C. עמודה:14.
35.00 
אגף:ימין. שורה:D. עמודה:2.
69.00 
אגף:מרכז. שורה:D. עמודה:12.
70.90 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:14.
59.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:12.
45.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:1.
25.43 
אגף:דלפק. שורה:A. עמודה:5.
19.90 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:4.
31.20 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:12.
49.00 
אגף:דלפק. שורה:C. עמודה:2.
20.60