אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:23.
55.00 
אגף:ימין. שורה:B. עמודה:5.
30.00 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:1.
19.60 
אגף:שמאל. שורה:A. עמודה:8.
90.00 
אגף:מרכז. שורה:A. עמודה:21.
32.30 
אגף:ימין. שורה:A. עמודה:9.
23.89 
אגף:שמאל. שורה:D. עמודה:3.
20.00 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:11.
53.20 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:12.

מדע וטכנולוגיה

מדעי החיים ז'

61.30 
אגף:מרכז. שורה:E. עמודה:22.
37.00 
אגף:. שורה:. עמודה:.
59.50 
אגף:מרכז. שורה:C. עמודה:11.
53.80